Bayilik

Drynet Kuru Temizleme Franchising

Franchisee tescil edilmiş bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli bir zaman için, belirli şartlar altında ve belirli sınırlar altında, söz konusu olan işin yapılması, yönetimi ve organizasyonunu sürekli denetleyerek, belirli bir isim hakkı bedeli ve yapılan işten belirli bir yüzde pay karşılığında, yatırımcılara; tescilli markasını, logosunu, denenmiş ve kendisini kanıtlamış iş yapma sistemini kullandırmasına dayanan uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. Franchising sistemi ilk olarak Amerika’da uygulanmıştır. Kısa sürede verim ve başarısının yüksekliği görülmüş ve bu yeni iş biçimi hızla dünyaya yayılmıştır. Franchising ilişkisinin doğru ve uzun süreli olabilmesi için gerekli esaslar vardır. Bunlardan birincisi para kazanmak, ikincisi kazanılan parayı doğru paylaşmaktır.

Franchising anlaşmalarında başarıya götürecek doğru zemini oluşturan esaslardan birisi de beklentilerdir. Her iki tarafta beklentilerini doğru biçimde ortaya koymalı, eğer yapılacak iş beklentileri karşılayıp tarafları mutlu edecekse böyle bir anlaşmaya girilmelidir. Beklentiler ortaya konulduktan sonra bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise ciddi bir fizibilite çalışması gerektirir. Karşılanamayacak beklentilere rağmen yapılacak bir anlaşma sadece tarafların birbirinin zamanını, emeğini ve parasını boşa harcamasına dolayısıyla da mutsuzluğa sebep olacaktır. Franchising sisteminin tarafları iki tanedir; Franchisee veren tarafa “Franchisor” ya da “Franchiser” denilir. Alan taraf ise “Franchisee” olarak adlandırılır. Franchising sisteminin unsurları ise üç tanedir, bunlar; Marka ve ış Yapma Sistemi: Franchisor’un Franchisee’ye sözleşme ile belirlenen şartlar altında kullanma hakkını verdiği; üzerine yatırım yapılmış ve kendisini kanıtlamış, başarılı olmuş, marka ile başarıya götüren iş sistemidir. Görüldüğü gibi burada üzerinde en çok durulan konu başarı ve kendini kanıtlamış olmaktır. Çünkü insanlar başarısını kanıtlamış bir değere ortak olmak isterler. Ortada bir başarı yada kazandıran sistem yoksa franchising söz konusu olmayacaktır.

Drynet Kuru Temizleme Bayilik Formu